D. 14. april 2023, kl. 09:00-11:00: Netværksmøde med oplæg af René Franz Henschel og Maibrith Kempla

Sted: Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København

På netværksmødet d. 14. april 2023 introducerede René Franz Henschel dagens tema om Uformel ledelse, og fortalte om resultatet af NSCCM´s spørgeskemaundersøgelse om Uformel ledelse.

Her kan du finde Renés PP-slides.

 

Ledelseskonsulent Maibrith Kempka Jensen introducerede os til grundstenene i den daglige, konkrete, uformelle, ledelse af mennesker og opgaver.

Mange fagligt stærke specialister forventes i dag at tage ansvar for deres arbejdsopgaver på en måde, så de løfter uformelle lederopgaver. De bliver uformelle ledere og skal lære at udøve og trives i en rolle som uformel leder. Det gælder blandt andet fagspecialister, teamledere, koordinatorer, tovholdere, contract managers og mange andre. Men hvordan driver du mennesker, projekter, teams og arbejdsgrupper frem mod målet? 

Maibrith Kempka Jensen er partner i konsulenthuset WOHA, hun har en Ph.D. i ledelse fra Copenhagen Business School og har tidligere arbejdet med ledelse i større danske virksomheder som MT Højgaard, Dansk Industri og Danmarks Radio. 

Her kan du finde Maibriths PP-slides.

D. 2. februar 2023 kl. 17-21
Netværksmøde med fokus på Bæredygtig Indkøb

Sted: Hotel Admiral, Toldbodgade 24, 1253 København

På dette netværksmøde holdt de tre nedenstående oplægsholdere oplæg over emnet “Fra bæredygtighedsstrategi til daglig kontraktstyring”. 

Marianne Hartz Thomas, Partner og Director of Communications and Digital Development i Viegand Maagøe, samt Executive MBA, Henley Business School.

Viegand Maagøe er et konsulenthus, der arbejder for at skabe grøn omstilling. De er eksperter i offentlige grønne indkøb, energi- og miljøkrav på globalt niveau, teknisk rådgivning til virksomheder, overskudsvarme og elektrificering af industrien, produkters livscyklus og CO2-aftryk, klimaplaner i SMVer og kommuner, bæredygtighedsstrategier, finansiering af den grønne omstilling og klimakommunikation og kreative slagkraftige kampagner, og de har erfaring fra ind- og udland.

Marianne holdt oplæg om sine erfaringer i forhold til den grønne omstilling fra hendes mangeårige arbejde i Viegand Maagøe.

Bettina Rønn LaugesenDirector, MANAD management advisory, HD(O), HD(SCM), Executive MBA, Henley Business School.

Bettina har 20 års erfaring inden for indkøbsledelse, supply chain management og produktionsstyring, både via sin arbejdserfaring og uddannelse. Hun arbejder med strategisk udvikling – med fokus på kvalitet, levering og TCO, der løfter virksomheden til next level. Bettina underviser desuden på NSCCM´s kursus Strategisk Indkøb.

Bettina kom ind på de erfaringer hun har med grønt og bæredygtigt indkøb gennem sine job i henholdsvis i SimCorp, Egmont, Gyldendal, Tryg og Canon, samt fra diverse konsulentjobs i forskellige store virksomheder.

René Franz Henschel. René gennemgik de kontraktuelle aspekter af grønne og bæredygtige indkøb.

D. 2. november 2022, kl. 16.30-18:30: Netværksmøde med oplæg af René Franz Henschel og efterfølgende middag

Sted: Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København

På dette netværksmøde præsenteredes Netværkets nye, dedikerede hjemmeside, hvor medlemmerne får adgang til leksikon, bøger, artikler, værktøjer (f.eks. templates til kontraktopstartsmøder, performance-møder mv.) samt eksempler på standardkontrakter og klausuler, som netværkets medlemmer kan benytte.

Herudover introduceredes 1. udkast til en KPI Matrix, der kan anvendes til at opstille de forskellige nøgleindikatorer for god kontraktstyring, som netværkets medlemmer i fællesskab har udviklet. Endelig så vi kort frem mod aktiviteter i 2023, bl.a. med fokus på bæredygtige indkøb og kontrakter.

Herudover blev tid til fri samtale afsat om emner, som medlemmerne fandt relevante.

Her kan du finde Renés powerpoint-plancher fra mødet:

D. 6. september 2022 kl. 16:30-18:00: Netværksmøde med foredrag af Chanette Lyngsåe og efterfølgende middag 

Sted: Admiral Hotel, Toldbodgade 24, 1253 København 

Få succes med at styre dine mindre aftaler. Chanette Lyngsåe har gennem de sidste 3 ½ år skabt genlyd i den danske byggebranche gennem sin nye tilgang, herunder brug af visuel kommunikation i forbindelse med udbud og aftaleimplementering samt i den løbende kontraktstyring og controlling.
På netværksmødet fortalte Chanette mere om sine metoder og værktøjer, bl.a.
– Eksempel på en simpel kontrakt
– Eksempel på udbudsbetingelser som er let forståelige
– Eksempler på daglig kontraktledelse
– Synliggørelse af succeser og problematikker (herunder årsrapport)

Her kan du finde Chanettes powerpoint-plancher fra mødet: