Konkurrence- og forbrugerstyrelsens kontraktvejledning 2014

Her får du adgang til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning i kontraktopfølgning fra 2014. 

 

KOMBIT Drejebog for kommunal kontrakt- og leverandørstyring version 2.0 (2018)

Her får du adgang til KOMBIT’s drejebog for kommunal kontrakt- og leverandørstyring. 

KL Inspirationskatalog til målrettet og aktiv kontraktstyring (2018)

Her får du adgang til KL’s Inspirationskatalog til målrettet og aktiv kontraktstyring. 

Værdibyg vejledning nr. 26 Brugervenlige kon trakter (2018)

Her får du adgang til Værdibygs vejledning om brugervenlige kontrakter. 

Værdibyg vejledning nr. 48 Kontraktstyring (2022)

Her får du adgang til NSCCMs erfaringslog skabelon.