Kalender 2024

Fredag d. 31. maj kl. 10.30-14.00

Sted: BDO, Vestre Ringgade 28, 8000 Aarhus C

Emne: Ændringer og ændringshåndtering 

 

På dette netværksmøde sætter vi fokus på Ændringer og ændringshåndtering:

  • Hvilke muligheder har kontraktparter for at ændre kontrakter? Ensidigt og gensidigt? 

Hvad siger kontraktsretten om ret og pligt til ændringer – og hvad med udbudsretten?

  • Hvordan ser en god ændringsklausul ud – og hvad med processen?

Hvordan håndterer man rent praktisk ændringer af kontrakten?

  • Netværksmødets emne er velegnet til Teams-møde, så medlemmer fra hele landet kan deltage uden problemer.

Oplægsholdere: Line Sørensen, Senior Manager, BDO og René Franz Henschel, professor, Aarhus Universitet.

 

Program d. 31. maj

Kl. 10:00 Velkomst og Networking

Kl.  10:30 Er Pacta Sunt Servanda en illusion? Ændringsret og ændringspligt i forskellige typer af kontrakter v/ René Franz Henschel. René vil fortælle om de – måske overraskende – obligationsretlige principper for ensidige og gensidige ændringer af kontrakter (bl.a. vedr. løsøre, services, entreprise og IT-kontrakter), herunder nyeste retspraksis og teori med relevans for forståelsen af gældende ret. Desuden vil de vigtigste udbudsretlige regler blive omtalt med nyeste klagenævnspraksis, idet udbudsret og kontraktret nogle gange kolliderer.

Kl. 11:30 Pause

Kl. 11:45 Praktiske aspekter af ændringer v/ Line Sørensen. Med udgangspunkt i kontraktstyring af bl.a. entreprisekontrakter indenfor energisektoren, vil Line fortælle om erfaringer, fælder og gode råd ifm. med den praktiske dag-til-dag håndtering af ændringer – fra kontraktklausuler over kontraktopstart, løbende drift, ændringshåndtering og konflikthåndtering.

Kl. 12:30 – 12:45 Debat, erfaringsudveksling og kommende møde

Kl. 13:00-14:00 Frokost og netværk

 

Frivilligt tilbud fra kl. 14

I anledning af Netværket for første gang kommer til Aarhus, vil vi gerne give jer en rundtur i Aarhus herunder besøg i Latinerkvarteret og på det nye Aarhus Ø – ca. til kl. 16.15.

Følgende kræver særlig tilmelding og deltager betaler selv: Besøg i toppen af Lighthouse med udsigtsplatformen på 44. etage (https://aarhusoeje.dk). Lighthouse-besøget koster 149 kr. pr. person og bliver bestilt til kl. 16:30-17:30, og kræver tilmelding forud.

Hvis der er interesse: fællesspisning på Aarhus Ø (Markedshallen foodmarked, Nicolinehus (https://www.nicolinehus.dk). Spisning ca. kl. 18-20 er også egenbetaling – tilmelding ad hoc på dagen.

 

Tilmeldingsfristen er d. 14. maj 2024 (men gerne hurtigst muligt). Sendes til: britt.torp@nsccm.dk

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til de næste møder i 2024:

D. 11. september kl.16.30-20.45, Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København 

D. 19. november, København, ca. kl. 12-.00-16.00