Velkommen til NSCCM Network

Velkommen til NSCCM Professionals Network, NSCCM’s faglige netværksgruppe for certificerede contract managers. Her får du højt kvalificeret viden, inspiration og fortrolig sparring om kontrakter og kontraktstyring.

Formålet med netværket er at gøre dig dygtigere gennem indbyrdes vidensdeling og sparring herunder direkte adgang til de højest kvalificerede nøglepersoner, ledere, praktikere, forskere og kolleger indenfor Contract and Commercial Management.

Samtidig er formålet med netværket at styrke personlige relationer og venskaber gennem møder og sociale arrangementer, hvor såvel det faglige som sociale fællesskab udvikles og styrkes.

Endvidere er formålet at give dig adgang til økonomiske fordele og rabatter, der som udgangspunkt mindst skal gøre medlemsskabet af netværket udgiftsneutralt, og helst overskudsgivende.

Endelig optjener du CPD* (Continued Professionel Development)-point, som kan anvendes til at holde din CCM-certificering fra WorldCC (tidligere IACCM) vedlige. Hvis du har glemt at vedligeholde din certificering, hjælper vi dig gerne med at få din certificering og dit medlemsskab af World CC genoprettet.

Netværket er godkendt af World CC, og faciliteret af professor, ph.d. René Franz Henschel.