Handels- og abonnementsbetingelser

Version 2023-1

 

 1. Produkter og tjenester udbydes af:

NSCCM – Nordic School of Contract and Commercial Management (NSCCM)

Hammelvej 10

8370 Hadsten

Danmark

CVR: 35813985

 

Kontakt os på nsccm@nsccm.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som online eller fysiske kurser eller arrangementer, eller med Post eller fragtmand. Husk at tjekke dit spam filter ved digitalt leverede produkter.

Produkter og serviceydelser kan købes med både VISA, MasterCard og Mobilepay samt EAN.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

 

 1. Abonnementer og ratebetaling

For abonnementer og rater gælder at abonnementsprisen eller raten, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode eller rate. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

 

 1. Bindingsperiode og opsigelse

Du kan opsige dit abonnement efter bindingsperioden på 1 år ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Opsigelsen gælder umiddelbart efter udløbet af bindingsperioden, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales. Du kan også skrive til nsccm@nsccm.dk eller ringe på 70 20 01 31.

NSCCM forbeholder sig retten til at bringe abonnementet til ophør til enhver tid, uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning. Hvis NSCCM vælger at gøre brug af denne ret, vil forudbetalte beløb blive forholdsmæssigt tilbagebetalt.

 

 1. Ratebetaling

Du har ved din tilmelding forpligtet dig på at betale det fulde beløb, også selvom du har valgt at betale i rater.

Ændring af betalingskort

Ønsker du at ændre det kort, abonnementet eller ratebetaling trækkes på, gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

 

 1. Levering

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

 

 1. Abonnements- og prisændringer

NSCCM kan ændre abonnementsbetingelserne, herunder abonnementspriserne, med et skriftligt varsel til abonnenten på minimum 30 dage. Ændringer meddeles som minimum ved e-mail til abonnenten.

NSCCM kan derudover uden varsel foretage en årlig prisregulering af abonnementspriserne. Prisstigninger har virkning for den følgende abonnementsperiode, og kunden kan derfor benytte den almindelige ret til at opstige abonnementet efter bindingsperioden, hvis abonnementet ikke ønskes forlænget som følge af prisreguleringen.

 

 1. Returret

Ved køb af fysiske varer har du 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på nsccm@nsccm.dk og du vil få alle pengene tilbage.

BEMÆRK: Fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende digitale materiale, kursus eller online workshop.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

For køb af kurser, uddannelser, workshops, konferencer, såvel online som fysisk afholdelse er tilmeldingen tilsvarende bindende og der er ingen fortrydelsesret. Du er dog altid velkommen til at give din plads til en anden.

For deltagelse i kurser, uddannelser, workshops, konferencer, såvel online som fysisk, gælder endvidere følgende:

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske pr. mail, telefonisk eller via vores hjemmesider (www.nsccmnetwork.dk eller www.nsccm.dk). Tilmeldingen bekræftes med en mail (”bekræftelsesmail”) sendt til den ved tilmeldingen angivne mailadresse. Af denne mail fremgår det også, hvornår vi vender tilbage med yderligere information. Dette vil normalt ske ca. 2 uger før første undervisningsdag.

 

Betalingsbetingelser

Priserne inkluderer forplejning, herunder morgenmad ved ankomst, frokost og eftermiddagsanretning, frugt mv., samt NSCCM ́s eget undervisningsmateriale. Priserne er eksklusive øvrigt undervisningsmateriale, eksamensgebyr til IACCM ca. 2.300 kr. ex. moms (I de 2.300 kr. er inkluderet en eksamenstilmelding (800 kr. ex. moms) samt et års medlemskab af IACCM)

 

Afmelding

Almindelige betingelser

Tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, gælder reglerne nedenfor:

Særlige betingelser for den danske CCM Practitioner

Da CCM Practitioner afholdes to gange årligt, er der mere lempelige betingelser for dette kursusforløb.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i én eller flere dage under uddannelsesforløbet, kan du på den danske CCM Practitioner-uddannelse uden beregning deltage i en anden tilsvarende dag på et senere uddannelsesforløb. Det er dog en betingelse for at udnytte denne ret til udskydelse, at du har sendt en mail til NSCCM (nsccm@nsccm.dk) senest 7 dage før starten på uddannelsesforløbet.

 

Eksamen

Eksamen afholdes som online eksamen. Eksamen kan dog efter NSCCM ́s vurdering i stedet afholdes som skriftlig eksamen.

Hvis du ikke går op til eksamen eller ikke består, kan du altid foretage en ny eksamenstilmelding mod fornyet betaling af eksamensgebyret.

Aflysning, flytning og ændring af uddannelsesforløb eller uddannelsesdage, herunder ændringer af undervisningsform, som følge af COVID-19 mv. 

NSCCM forbeholder sig ret til at aflyse, flytte eller ændre et uddannelsesforløb eller enkelte uddannelsesdage. Dette kan skyldes, at der er for få deltagere eller andre tvingende årsager, f.eks. sygdom hos undervisere, transportproblemer eller følger af COVID-19 regler, anbefalinger og andre nødvendige tilpasninger.

Deltagere vil under normale omstændigheder få besked om aflysning, flytning eller ændringer af uddannelsesforløb/enkelte uddannelsesdage senest 7 dage før afholdelsen, dog med følgende undtagelser:

Aflysning, flytning og ændringer af uddannelsesforløb/enkelte uddannelsesdage kan undtagelsesvis ske indtil kl. 12.00 dagen før afholdelse. Såfremt regler eller anbefalinger betinger dette, herunder COVID-19 eller force majeure-omstændigheder, kan aflysninger, flytninger eller ændringer ske med kortere varsel eller på selve dagen. Flytninger og ændringer kan bl.a. indebære, at fysisk fremmøde erstattes af online undervisning.

I den situation hvor NSCCM aflyser hele uddannelsesforløb/kurser, vil deltagerne blive tilbudt at vælge mellem følgende:

I tilfælde af aflysning, flytning eller ændring af enkelte uddannelsesdage, vil NSCCM snarest muligt finde alternative datoer for afholdelse af uddannelsesdagene, der så vidt muligt passer flertallet af deltagerne.

Deltagere der ikke kan deltage på disse alternative datoer, vil blive tilbudt optaget eller streamet undervisning.

På den danske CCM Practitioner-uddannelse, kan deltagerne endvidere vælge at tage enkelte uddannelsesdage på et senere uddannelsesforløb.

NSCCM påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af aflysning, flytning eller ændringer af hele uddannelsesforløb eller enkelte uddannelsesdage, eksempelvis transportudgifter, udgifter til ophold eller andre direkte såvel som indirekte tab.

Eventuelle medlemskaber eller eksamensgebyrer til WorldCC refunderes ikke, ligesom de heller ikke forlænges.

 

Uddannelsesmaterialer

De udleverede uddannelsesmaterialer afhænger af uddannelsestypen. Du vil typisk kunne tilgå uddannelsesmaterialerne online.

Vores priser inkluderer materialer udgivet af NSCCM, men ikke materialer fra eksterne udgivere, f.eks. udgivelser af WorldCC mv. Eventuelle omkostninger til fremsendelse er indeholdt i vores priser.

 

Ændringer i uddannelsen

I det omfang WorldCC ændrer i uddannelsesmaterialer, uddannelsesindhold, eksamen mv., forbeholder NSCCM sig ret til at foretage tilsvarende ændringer i vores uddannelse med virkning fra det tidspunkt, hvor IACCM gennemfører ændringerne.

 

 1. Digitale produkter

De er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår eller til abonnementet opsiges. Vi forpligter os ikke til at hoste materialet til evig tid. Det er købers ansvar at downloade og tage backup af materialet, såfremt køber skulle miste sin adgang. Vi vil dog altid varsle med mindst 14 dage, hvis vi skulle lukke ned for adgangen. Det er købers ansvar at vedligeholde og rette den mailadresse vi sender varsel på.

 

 1. Rettigheder

Alle rettigheder til materialer, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører NSCCM medmindre andet udtrykkeligt er angivet ved det enkelte produkt.  Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

 

 1. Overdragelse af abonnement

Abonnementer kan ikke overdrages. Om overdragelse af deltagelse i kurser mv., se ovenfor, punkt 7.

 

 1. Cookie- og privatlivspolitik

Læs Cookie- og privatlivspolitik her.

 

 1. Øvrige betingelser, lovvalg og værneting

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler for aftalen. Aftalen er reguleret af dansk ret, og eventuelle tvister løses ved Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration) i henhold til instituttets til enhver tid gældende regler.

Denne aftale tilsidesætter ikke de rettigheder, du som forbruger har i henhold til præceptiv lovgivning, herunder købeloven, aftaleloven, forbrugeraftaleloven mv.