NSCCM har analyseret arbejdsmarkedet inden for Contract Management i flere år, og der er en stærkt stigende efterspørgsel på contract managers. I 2018 år blev opslået 10-15 stillinger om måneden, i 2020 15-25 stillinger om måneden, og under Corona steg efterspørgslen yderligere og ligger nu på 35-50 stillingsopslag om måneden.

Men hvad forventer arbejdsmarkedet af en contract manager? Hvilke faglige og personlige kompetencer skal man have? Hvilken uddannelsesbaggrund? Og er der forskel pådet offentlige og private område?

Vi har derfor analyseret de opslåede stillinger med henblik på at afdække arbejdsopgaver, ansvarsområder samt forventninger til faglige og personlige kompetencer.

 

Arbejdsopgaver, faglige kvalifikationer og kompetencer

I nedenstående søjlediagram har vi indsat de 15 arbejdsopgaver og forventninger til faglige kvalifikationer og kompetencer, der oftest bliver nævnt i jobopslagene på henholdsvis det offentlige og det private marked.

 

 

 

Hvad fortæller stillingsopslagene os om opgaverne?

De arbejdsområder der nævnes, kan deles i operationelle driftsopgaver, juridiske opgaver og udviklingsopgaver.

 

Operationelle driftsopgaver

Det ligger fast, at ansvar for kontrakter og det operationelle ansvar for styring af kontrakter, er den grundlæggende arbejdsopgave og forventede kompetence, der går igen i alle ansøgninger – og det er selvfølgelig ikke overraskende.

En anden driftsopgave, der ofte bliver nævnt, er porteføljestyring og indarbejdelse af nye porteføljestyringsprogrammer.

 

Juridiske opgaver

I halvdelen af de offentlige og en tredjedel af de private stillingsbeskrivelser er det eksplicit beskrevet, at der kræves juridisk ekspertise til løsning af juridiske opgaver, f.eks. kendskab til offentlige udbudsregler, compliance, GDPR samt vejledning af andre dele af organisationen i kontraktuelle forhold m.v.

 

Udviklingsopgaver

I stillingsopslagene beskriver mange virksomheder og organisationer, at de har stort fokus på udvikling af contract management området.

I 90% af stillingerne på det private område og 67 % af stillingerne på det offentlige område arbejdes der med procesoptimeringer og besparelser, samt udvikling og implementering af best practice gennem hele organisationen.

 

Forventninger til faglige kompetencer:

Der kræves både specifikke faglige kompetencer og operationelle værktøjer. De generelle akademiske og faglige kompetencer, der vægtes højt er:

 

I langt de fleste stillingsopslag efterspørges ansøgere med en juridisk-kommerciel eller en juridisk uddannelse:

Offentlige organisationer                     85 % ønsker en cand.merc. jur., cand.jur. eller lignende

Private virksomheder                           61 % ønsker en cand.merc. jur., cand.jur. eller lignende

 

En ny trend er, at 10% af de offentlige organisationer eksplicit udtrykker, at de foretrækker kandidater, der har en Contract & Commercial Management uddannelse, f.eks. fra IACCM/WorldCC/NSCCM.

 

Forventninger til personlige kompetencer:

I nedenstående søjlediagram har vi indsat de forventninger til personlige kvalifikationer og kompetencer, der oftest bliver nævnt i jobopslagene på henholdsvis det offentlige og det private marked.

 

 

Contract Management er et område, der stadig er under udvikling i mange organisationer og virksomheder, og derfor efterspørges der i stillingsannoncer både faglige og personlige kompetencer, som kan understøtte dette.

Der er en tydelig forventning om, at contract managers er engagerede personer, der kan motivere andre og drive en proces frem, hvilket eksplicit er nævnt i 90 % af stillingsopslagene. Derudover er det en jobfunktion, som kræver personer med både gode samarbejdsevner, gode kommunikative evner samt systematisk og analytisk sans.

 

Forskellige fokusområder i det offentlige og det private?

En gennemgang af stillingsopslagene viser, at selv om der er en fælles kerne af arbejdsopgaver og derfor også af de faglige og personlige kompetencer der efterspørges, er der dog også forskellige fokuspunkter i henholdsvis offentlige og private organisationer:

På det offentlige område: 

Arbejdsopgaver og faglige kompetencer der prioriteres:

Personlige kompetencer der prioriteres:

 

På det private område:

Arbejdsopgaver og faglige kompetencer der prioriteres:

Personlige kompetencer der prioriteres:

 

På det offentlige og det private område, er der stort set de samme kvalifikationer, der nævnes i stillingsopslagene, både hvad angår faglige og personlige kompetencer. På det private marked er der dog forventeligt skruet op for de mere konkurrencebetingede kompetencer, mens der mere fokus på analyse, samarbejde og faglig udvikling på det offentlige område.

 

På det private område er det værd at bemærke, at 2/3 af stillingsopslagene er formuleret på engelsk, og med krav om at kandidaten behersker engelsk i skrift og tale. Det skyldes oftest, at virksomheden er international eller har internationale samarbejdspartnere eller leverandører, hvor forhandlinger, kontraktkoncipering mv. foregår på engelsk. Dette krav ses kun i 10 % af stillingsopslagene på det offentlige område, typisk i forbindelse med store offentlige anlægsprojekter, hvor der netop også er internationale samarbejdspartnere eller leverandører.

 

Udvikling og kompetencer

Det er også værd at bemærke, at der også er en klar forventning om, at kandidater er villige til at udvikle deres faglige kompetencer, og som personer er forandringsparate. Indenfor det offentlige område er udvikling af faglige kompetencer nævnt i 67% af opslagene og forandringsparathed i 40 % af opslagene. På det private område er udvikling af faglige kompetencer nævnt i 33% og forandringsparathed i 30% af opslagene.

Disse tal skal ses i sammenhæng med, at Contract Management stadig er en forholdsvis ny disciplin, som er under stadig modning og udvikling. Der er mange organisationer og virksomheder, som er i gang med at videreudvikle og forstærke kompetencerne i deres afdelinger. Lige nu søges der således både mere erfarne senior contract managers og nyuddannede med interesse for området, som skal være parate til at deltage i efteruddannelse og kompetenceudvikling.

 

Du kan udvikle dine kompetencer med en uddannelse i Contract and Commercial Management

NSCCM har et udvalg af uddannelser og kurser i Contract and Commercial Management. Forløbene er udviklet, så de gradvist klæder dig på til at styre og lede stadigt flere komplekse aspekter af kontrakter.

Her kan du læse mere om NSCCM’s uddannelser og kurser

Her kan du læse mere om Contract Management