Alternative dispute resolution, ADR

oktober 26, 2022 9:30 am Published by

Alternativ løsning på uenighed. Generelt klassificeret i mindst fem typer: forhandling, mediation, samarbejdende jura, voldgift og forligsmægling. ADR er et alternativ til et formelt retsmøde eller sagsanlæg.

Categorised in:

This post was written by nsccmnweb