Budfasen

oktober 26, 2022 9:55 am Published by

Den anden fase i contract management livscyklussen. Denne fase udforsker udbuds- og tilbudssaktiviteterne som foretages af hver part for at fastslå i hvilket omfang behov og evner passer sammen. Undersøger de finansielle aspekter af det foreslåede og fremhæver de juridiske og regulatoriske problemer der er i forbindelse med udbuds- og tilbudssaktiviteter.

Categorised in:

This post was written by nsccmnweb