Change control process

oktober 26, 2022 9:52 am Published by

Definerer hvordan ændringer skal håndteres gennem projektet og kontraktens livscyklus. Det bør identificere de stadier hvor en efterspurgt ændring vil finde sted. Det bør dokumenteres: beskrivelse af ændringen; begrundelse for ændringen; ændringens indflydelse; implementering af ændringen; verificering af ændringen.

Categorised in:

This post was written by nsccmnweb