Common law

oktober 26, 2022 9:57 am Published by

En samling af juridiske regler lavet af dommere når de udsteder domme i sager, i modsætning til regler og love lavet af lovgivningsmagten eller officielle statutter.

Categorised in:

This post was written by nsccmnweb