Consortium: konsortium

oktober 26, 2022 10:06 am Published by

En alliance mellem virksomheder (deltagerne) hvorved det gøres klart for kunden, at virksomhederne ønsker at arbejde sammen og at deres tilbud er koordineret på den basis. Et konsortiums deltagere hæfter solidarisk over for kunden for det fulde scope, men har mindre kontrol over deltagernes scope. Indbyrdes har deltagerne begrænset scope, står bag sit eget arbejde, har direkte kontrol af sit eget scope, men har mindre kontrol over deltageres scope.

Categorised in:

This post was written by nsccmnweb