Contract change

oktober 26, 2022 10:06 am Published by

Kontraktændring: når kontrakten forhandles og underskrives, repræsenterer de komplette krav i kontrakten aftalen mellem parterne – kunden og leverandøren. Når kontrakten er underskrevet, er forandringer, forbedringer, sletninger og udskiftninger derfor ændringer.

Categorised in:

This post was written by nsccmnweb